Flexlab en Day-A-Week-School

Op de Fiep hebben we het Flexlab. De leerlingen van het Flexlab krijgen extra uitdagend lesaanbod met o.a. aandacht voor growth mindset, samenwerken, plannen, onderzoeken en organiseren. Buiten de klas krijgen de leerlingen 45 minuten instructie en opdrachten, die zij vervolgens in de klas of thuis gaan uitvoeren. 

Sinds december 2015 zijn we daarnaast gestart met ‘Day A Week School’. Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van verschillende Amsterdamse scholen krijgen 1 dag per week een speciaal lesaanbod op de Fiep Westendorp-school.