Onze visie

Op de Fiep Westendorp is veel aandacht voor rekenen en lezen. Dit begint al bij de kleuters, door op speelse wijze te werken aan de reken- en leesvaardigheden. Ons onderwijs is dynamisch. Wij zijn voortdurend op zoek naar wat onze kinderen nodig hebben. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen leerstijl. Wij passen ons onderwijs daarop aan. We werken met coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen actiever betrokken zijn bij de les en leren samenwerken. 
 
Naast gedegen lees-, taal-, en rekenonderwijs besteden we veel tijd aan creatieve vakken en sociale ontwikkeling. Op de Fiep gaat de creatieve ontwikkeling hand in hand met de cognitieve ontwikkeling. De kinderen krijgen vanaf groep 1 muziekles. Samen zingen is een prettige afwisseling tijdens een lesdag en zorgt voor een goede sfeer in de klas. Vanaf groep 3 bespelen de kinderen verschillende instrumenten. Vanaf groep 6 kunnen ze auditeren voor de talentenband. Deze lessen worden gegeven in ons muzieklokaal.
 
We spelen ook veel toneel met de kinderen. Vooral de musicals die alle groepen om het jaar opvoeren zijn iedere keer weer een feest. 
 
Bij de kleuters wordt natuurlijk heel veel geschilderd en geknutseld. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les van een kunstenares en dankzij de samenwerking met de Fiep Westendorp Foundation komt het vak illustreren ook aan bod. De Fiep is bovendien een brede school. Dit houdt in dat er na school verschillende activiteiten worden georganiseerd. Kinderen kunnen kiezen uit sport, muziek, toneel en kunst.
 
Voor de sociale ontwikkeling maken wij gebruik van de methode 'De Vreedzame School'. Met deze methode werken ervaren leerkrachten aan een prettige sfeer in de klassen. 
Als kinderen zich op school veilig voelen durven zij zich veel meer te uiten. Dit alles draagt bij aan goede resultaten.
 
We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen overblijven. De kinderen eten met de leerkracht en spelen buiten onder toezicht van pedagogische medewerkers. 
Dit geeft veel rust in de school. De kinderen zijn om kwart voor 3 vrij en op woensdag om half 1.
 
De Fiep Westendorp is een kleine school, met zo'n 300 leerlingen. Iedereen kent elkaar en dat is wel zo prettig. Goed contact tussen leerlingen en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Dat daarbij de ouders een belangrijke rol spelen moge duidelijk zijn. Daarom betrekken wij de ouders zoveel mogelijk bij de school. Bij de kleuters doen we dit bijvoorbeeld door het geven van voorstellingen en koffie-ochtenden. Iedere woensdag- of vrijdagochtend bent u welkom om met uw kind in de klas werkjes te doen. Er is koffie en thee voor de ouders. Dit zijn altijd hele gezellig momenten en een mogelijkheid om op een informele manier te praten met de leerkracht, andere ouders en andere kinderen.
 
Directeur Jan van Aert; "de school mag nooit groter worden, dan dat ik alle kinderen bij naam ken". 
 
Brede school Fiep Westendorp; daar voel je je thuis!