plusklas en day-a-week-school

Sinds februari 2016 zijn we gestart met een plusklas. De leerlingen van een plusklas krijgen extra uitdagend lesaanbod met o.a. aandacht voor samenwerken, plannen, onderzoeken en organiseren. Buiten de klas krijgen de leerlingen 45 minuten instructie en opdrachten, die zij vervolgens in de klas gaan uitvoeren.  

Sinds december 2015 zijn we daarnaast gestart met ‘Day A Week School’. Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van verschillende Amsterdamse scholen krijgen 1 dag per week een speciaal lesaanbod op de Fiep Westendorp-school.