Schoolbestuur

Brede school Fiep Westendorp is één van de zeven scholen die zijn aangesloten bij stichting KBA Nw West. Het betreft vijf katholieke scholen en twee oecumenische scholen. Onze scholen zijn verspreid over de stadsdelen Nieuw West, West, Zuid en Oost.
De stichting heeft een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De scholen worden bovenschools professioneel aangestuurd en ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor.

Visie en doelen
  1. Wij sturen op het verhogen van leerlingenopbrengsten en hebben hoge verwachtingen van kinderen.
  2. Wij werken er aan dat onze medewerkers maximaal zijn toegerust voor het uitoefenen van hun taak.
  3. Wij richten ons er op dat kinderen respect hebben voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.
  4. Wij betrekken ouders als volwaardige partners bij het werken aan de kwaliteit van onze scholen.
  5. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich welkom voelt binnen onze scholen.
  6. Wij werken aan het behalen van optimale resultaten.
  7. Wij dragen zorg voor aantrekkelijke, goed onderhouden gebouwen, waardoor er sprake is van een frisse en uitdagende leer- en leefomgeving.
  8. Wij creëren een sociaal veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.
  9. Wij zorgen er voor dat onze stichting en onze scholen financieel gezond zijn en blijven.
  10. Wij houden ons aan afspraken, zoals we dat ook van de kinderen en ouders verwachten.

Bezetting bestuurskantoor
Directeur-Bestuurder: Dhr. Jeroen Knigge
Beleidsmedewerker P & O: Mevr. Jorinde Crone
Beleidsmedewerker Financiën:  Dhr. Justin Pilgram
Beleidsmedewerker Huisvesting: Dhr. Roland Kruijsman
Beleidsmedewerker Kwaliteit Onderwijs: Mevr. Esther Hafkamp
Office manager: Mevr. Evelien van Gelderen
Beleidsmedewerker Identiteitsbegeleiding: Mevr. Lonneke Offenberg

Raad van Toezicht
Dhr. Dick de Boer, voorzitter
Mevr. Carolien Stadhouders, lid 
Dhr. Chris van Hall, lid

Voor meer informatie kunt u terecht op