Schoolbestuur

Brede school Fiep Westendorp is één van de acht scholen die zijn aangesloten bij stichting KBA Nieuw-West. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen en is een toezichthoudend bestuur. Het grootste deel van de bevoegdheden is overgedragen aan de Algemeen Directeur. De scholen worden bovenschools professioneel aangestuurd en ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor.
 

Visie en doelen
  1. Wij sturen op het verhogen van leerlingenopbrengsten en hebben hoge verwachtingen van kinderen.
  2. Wij werken er aan dat onze medewerkers maximaal zijn toegerust voor het uitoefenen van hun taak.
  3. Wij richten ons er op dat kinderen respect hebben voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.
  4. Wij betrekken ouders als volwaardige partners bij het werken aan de kwaliteit van onze scholen.
  5. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich welkom voelt binnen onze scholen.
  6. Wij werken aan het behalen van optimale resultaten.
  7. Wij dragen zorg voor aantrekkelijke, goed onderhouden gebouwen, waardoor er sprake is van een frisse en uitdagende leer- en leefomgeving.
  8. Wij creëren een sociaal veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.
  9. Wij zorgen er voor dat onze stichting en onze scholen financieel gezond zijn en blijven.
  10. Wij houden ons aan afspraken, zoals we dat ook van de kinderen en ouders verwachten.


Bezetting bestuurskantoor

Algemeen Directeur Dhr. Frank Merten
Hoofd P & O / plv directeur Mevr. Yvonne Schrijer
Personeelsfunctionaris Mevr. Roelie Schepers
Huisvesting Dhr. Roland Kruijsman
Kwaliteit onderwijs Mevr. Esther Hafkamp
Planning en control Dhr.Rene Mekkelholt
Office manager Mevr. Evelien van Gelderen

 
 
Bovenschools werkzaam voor de stichting:
 
Identiteitsbegeleiding Mevr. L.  Offenberg
Ondersteuning OOP Mevr. Mariëlle Mekkelholt
 

Voor meer informatie kunt u terecht op