Team

Schooljaar 2017-2018
 
Directeur Jan van Aert
Onderbouwcoördinator  Cora Woerde
Middenbouwcoördinator Maite van der Beek
Bovenbouwcoördinator  Anita Verbeek
   
Groep 1-2a Cora Woerde
  Yvonne Varenhorst
  Abdellah Tlidi
   
Groep 1-2b Carry Beydals
  Latifa el Azzouzi
   
Groep 1-2c Annette Sederel
  Aicha Nouri
   
Groep 1-2d Anna van Gestel
  Marloes te Loo
   
Groep 1-2e Jacqueline Knibbeler
  Joppe Wieringa
   
Groep 3a Daphne van den Berg
  Maaike van der Zee
   
Groep 3b Maaike van der Zee
  Charlotte Mutsaerts
   
Groep 4a Maite van der Beek
  Mary Refos
   
Groep 4b Brigitte Willemse
  Mary Refos
   
Groep 5a Marco van Bochove
   
Groep 5b Sietske Klein
  Anita Verbeek
   
Groep 6a Karen Bollweg
  Sofie Coronel
   
Groep 6b Ilse Blaas
  Anita Verbeek
   
Groep 7 Jeroen van der Sloot
  Mary Refos
   
Groep 8 Cathy Koster
  Anita Verbeek
   
Assistenten / leraarondersteuner Aicha Nouri
  Abdellah Tlidi
   
Vakleerkracht lichamelijke oefening Omar Karim
Vakleerkracht muziek Jenny van Huissteden
Vakleerkracht beeldende vorming Wilma van Zon
Vakantieschool Taal Sofie Coronel
Taalcoördinator Anita Verbeek 
VVE coördinator Yvonne Varenhorst
ICT coördinator Jeroen van der Sloot
Brede school coördinator Ingrid Haaijen
   
Zorgverbreding (IB) Natasja Meijer
Ouder Kind Adviseur Latoya Renardus
   
Administratie Cherida Sarucco
Conciërge / beheerder Mary van Dams
   
Identiteitsbegeleider Lonneke Offenberg