Verlengde schooldag

Op de Fiep werken we met een verlengde schooldag aanbod. De kinderen kunnen zich inschrijven voor activiteiten na school. Het betreft hier activiteiten op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur en natuur- en milieu-educatie. We werken samen met Jump-in, muziekschool Aslan en Schatkamer.
 
De leerlingen van groep 7 en 8 nemen op dinsdag of woensdag deel aan het Mentorproject of Vakantieschool Taal. 
 
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen wekelijks huiswerk mee naar huis voor de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheden. De brede school Fiep Westendorp biedt in samenwerking met stichting SKC kinderen de mogelijkheid dit huiswerk onder begeleiding op school te maken. Hiervoor ontvangt elke ouder aan het begin van het schooljaar een inschrijfformulier. De school beschikt over een groot assortiment extra werk om zo te werken aan de kennis en kunde van de kinderen.