Presentatie schoolkrant 'De Fieper'

Woensdag 16 november is de eerste schoolkrant gepresenteerd: De Fieper. De redactieleden hebben alle items doorgenomen met de aanwezige ouders, leerkrachten en bekenden.