AMPO

De Amsterdamse schoolbesturen hebben gezamenlijk afgesproken dat zij de ontwikkeling van de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs willen volgen. Om dat te kunnen doen hebben zij het Amsterdams Monitorbedrijf Primair Onderwijs opgericht. 
 
De besturen willen door het bekijken van gegevens van meerdere jaren nagaan of bepaalde aanpakken en programma’s in het onderwijs bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat dan ook om het belang van uw kind.
 
Daarnaast wil men inzicht hebben in de keuze voor de verschillende soorten van voortgezet onderwijs na de basisschool. Het blijven volgen van de schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs is ook voor de lange termijn van belang. Goede conclusies kunnen meestal pas na een paar jaar getrokken worden en zijn belangrijk om te kunnen beslissen op welke wijze scholen (extra) moeten worden ondersteund. Vandaar dat de besturen het over meerdere jaren willen bekijken. 
 
Bovendien hebben de stadsdelen en de gemeente Amsterdam van tijd tot tijd ook gegevens nodig om verantwoording af te leggen aan de rijksoverheid die extra geld beschikbaar 
stelt voor speciale doelen zoals bijvoorbeeld Voorschool en schoolzwemmen. 
 
In de administratie van de school worden gegevens van de leerlingen en toetsresultaten tot en met het behalen van een zwemdiploma opgeslagen. Deze gegevens worden eenmaal per jaar geanonimiseerd doorgestuurd aan het Monitorbedrijf. Vervolgens worden de gegevens bewerkt tot overzichtelijke rapportages op het niveau van de school, het schoolbestuur en het stadsdeel. De individuele leerlinggegevens zijn hierin niet meer terug te vinden. 
 
Door de gegevens jaarlijks uit de schooladministratie op te halen blijft het extra werk voor de scholen tot het minimum beperkt. Het Monitorbedrijf is een voorziening van de gezamenlijke schoolbesturen. De schoolbesturen blijven dan ook eigenaar van de gegevens.
 
De schoolbesturen hebben de gegevensverzameling van het Monitorbedrijf in het kader van de wettelijke voorschriften aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP controleert of verzamelingen van gegevens voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het CBP heeft de werkwijze en privacybescherming van het Monitorbedrijf goedgekeurd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de schoolbesturen de gegevens alleen gebruiken voor de doelen die hiervoor zijn aangegeven. Daarnaast hebben de schoolbesturen ervoor gezorgd dat de gegevens op een beveiligde computer worden opgeslagen en alleen een door de besturen aangewezen instantie de gegevens 
mag inzien en bewerken om goede rapportages en overzichten te maken.