Uitleg Cito-scores

Om een indruk te krijgen van de prestaties van de kinderen op verschillende landelijke genormeerde toetsen van het Cito, geven we hieronder een overzicht. We drukken de resultaten uit in percentages. 
 
De volgende vakgebieden worden getoetst:
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- woordenschat 
- spelling
- werkwoordspelling (M7, E7, M8)
- studievaardigheden (E7, M8)
- rekenen/wiskunde
 
De toetsscores van Cito verdelen we onder in de volgende vijf 'schalen': I, II, III, IV, V. 
De betekenis daarvan is als volgt:
 
I= goed tot zeer goed
(ruim boven het landelijk gemiddelde)
 
II= ruim voldoende tot goed
(boven het landelijk gemiddelde)
 
III= matig tot voldoende
(rond het landelijk gemiddelde)
 
IV= zwak tot matig
(onder het landelijk gemiddelde)
 
V= zeer zwak tot zwak
(ruim onder het landelijk gemiddelde)
 
De Cito-toetsen zijn methode-onafhankelijk en worden 2x per jaar afgenomen, in tegenstelling tot de toetsen van de methode. We kijken naar de toetsuitslagen van Cito om de prestaties van de leerling af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Maar vooral ook om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en waar mogelijk het leerstofaanbod te verbeteren.