Brede school Fiep Westendorp; daar voel je je thuis!’
De Fiep is een fijne school met ongeveer 400 leerlingen. We werken met een continurooster. De school is gevestigd in een ruim en licht gebouw in de Delflandplein- en Hoofddorppleinbuurt. De Fiep is een school met een gemengde populatie. We gaan gelijkwaardig om met verschillen, vergroten kansen en leggen de nadruk op wat ons bindt. Zo slaan we bruggen tussen religieuze, sociale, culturele en politieke tradities en praktijken.
 
De Fiep is een school met ruim 40 trouwe medewerkers. Alle leerjaren zijn dubbel aanwezig. Het team werkt met veel passie, betrokkenheid en enthousiasme samen aan de onderwijskwaliteit. Humor en teambinding zijn belangrijk op deze school. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze successen met elkaar te vieren. Op de Fiep gaat de creatieve ontwikkeling hand in hand met de cognitieve ontwikkeling. Er zijn vakleerkrachten voor beeldende vorming, muziek en gym. Bij de kernvakken staat het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) centraal. Boeken en het bevorderen van leesmotivatie krijgen veel aandacht. Voor burgerschap en sociale vorming gebruiken we de methode 'Vreedzaam'. Daarnaast hebben we een stevige en zorgvuldige zorgcultuur. De Fiep is een brede school. Dit houdt in dat er na school verschillende activiteiten worden georganiseerd op het gebied van sport, muziek, toneel en kunst.
 
Tot slot: Op de Fiep word je gezien. Jij doet er toe! Lesgeven is de primaire taak en je krijgt op de Fiep tijd om (samen) de lessen goed voor te bereiden.

Solliciteren

Wil je weten of wij vacatures hebben? Kijk dan hier op de website van ASKO Scholen.