Wij hebben gekozen voor invoering van 'De Vreedzame school' omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich thuis voelt op school en daaraan actief kan bijdragen. Het op een positieve manier met elkaar om leren gaan is daarin essentieel. Leerlingen leren op welke manier ze rekening kunnen houden met elkaar en hoe ze conflicten kunnen oplossen. Ook leren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer in de klas en in de school. De eigen kracht van kinderen wordt hierin gebruikt en kinderen ervaren dat ze "er toe doen". Kinderen krijgen een stem en leren die op een goede manier te gebruiken. Middels deze werkwijze gaan wij op school allemaal dezelfde taal spreken en kan er een soort vanzelfsprekendheid ontstaan: "zo doen wij het hier op school".

Grondwet Vreedzaam

Op basis van het lesprogramma van Vreedzaam is er een 'grondwet' opgesteld die voor onze school geldt:

De klas en de school zijn een oefenplaats waar kinderen kunnen leren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap, waar zij zich betrokken bij voelen en actief, initiatiefrijk en zorgzaam aan kunnen deelnemen. Deze werkwijze zal een positief effect hebben op het gedrag van de leerlingen. Daardoor kunnen wij een school zijn waar leerlingen serieus genomen worden en het gevoel hebben welkom te zijn. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij onze visie en onze slogan: brede school Fiep Westendorp....daar voel je je thuis!

Mediatoren

Ook dit schooljaar hebben we weer een fijne groep mediatoren, die wanneer nodig helpen bij het oplossen van conflicten tijdens de pauzes, top!