Op de Fiep werken we met een verlengde schooldagaanbod. De kinderen kunnen zich inschrijven voor activiteiten die na schooltijd plaatsvinden. Het betreft hier activiteiten op het gebied van

  • Sport en spel

  • Kunst en cultuur

  • Natuur en milieu-educatie

  • Sport en beweging 

We werken samen met muziekschool Aslan Brenda co├Ârdineert het naschools aanbod. Voor elke activiteit wordt er een vrijwilllige bijdrage gevraagd. 

Extra onderwijstijd

Voor de kinderen in de bovenbouw die extra onderwijstijd behoeven worden er een aantal programma's aangeboden:

Aanmelden gebeurt via uitnodiging door de leerkracht. Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen/mogen nemen is motivatie van de leerling. Voor elke activiteit wordt er een vrijwilllige bijdrage gevraagd.