De brede school Fiep Westendorp heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het passend onderwijs. Dit profiel geeft een beschrijving van de basisondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én van de mogelijke extra ondersteuning die de brede school Fiep Westendorp kan bieden.

Bekijk het SOP